คู่มือครูหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ ระดับที่ 1

แบ่งสาระออกเป็น 7 เรื่อง ดังนี้
1) แนวปฏิบัติครู
2) ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ
3) บัตรคำ
4) ใบงานประจำบทเรียน
5) หน่วยการเรียน 1-12
6) E-Book
7) หนังสือแบบฝึกหัด

ขอให้ครูทุกท่านทำการศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง ตามลำดับหัวข้อข้างต้น เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กในชั้นเรียนของท่าน

Level 1

฿1.00
1 year of access